Skip to content

Årsmøte i Eikefjord idrettslag vert søndag 3.Mars  kl 17.00 –  stad: Allhuset

klubbe_web-qfsav02gv9g4bwfjp936blc5s4q4j3vw11kr5xivzk

Om du ønskjer å melde sak til årsmøte er fristen 15. februar. Du sender framlegget til mail: per-oyvind.sorbo@nav.no

Endeleg innkalling med saksliste og årsmelding blir klar 18. februar og lagt ut på heimesida.

Til sjølve møtet blir årsmelding ikkje trykt opp, men blir framvist ved gjennomgang på skjerm. Du kan sjølv ha med eige nettbrett/pc. Ynskjer du likevel å få ei utskrift til møtet, ta kontakt med Liv Torsvik Myrvollen, liv.torsvik.myrvollen@gmail.com eller tlf 936 19 154.

Hugs at du må vere medlem for å kunne stemme over sakene. Vel møtt!