Skip to content

Eikefjord IL si handballgruppe vart etablert i august 2017 av Marco Schaarschmidt og Turid Hammerseth. Handballen starta med to treningsgrupper og vokser seg stadig større kvart år. I dag er det omlag 60 aktive barn mellom 6-15 år fordelt i flere treningsgrupper. 

Handballgruppe 2024

Marco Schaarschmidt

Leiar

Tlf: 908 35 852

Cathrin Barstad

Nestleiar

Trine Solheim

Styremedlem

Iris Schaarschmidt

Økonomi

Marianne Sandvik

Sekretær

Treningstider