Skip to content

Eikefjord IL si handballgruppe vart etablert i august 2017 av Marco Schaarschmidt og Turid Hammerseth. Handballen starta med to treningsgrupper og vokser seg stadig større kvart år. I dag er det omlag 50 aktive barn mellom 6-12 år fordelt i tre treningsgrupper. 

Handball styret 2021

Marco Schaarschmidt

Leiar

Cathrin Barstad

Nestleiar

Silje Fraas Øren

Styremedlem

Iris Schaarschmidt

Økonomi

Helene Tyvoll

Varamedlem

Marianne Sandvik

Sekretær

Treningstider