Skip to content

Eikefjord IL si handballgruppe vart etablert i august 2017 av Marco Schaarschmidt og Turid Hammerseth. Handballen starta med to treningsgrupper og vokser seg stadig større kvart år. I dag er det omlag 50 aktive barn mellom 6-12 år fordelt i tre treningsgrupper. 

Handball styret 2019

Marco Schaarschmidt

Leiar

Bjarte Steinhovden

Nestleiar

Henning Titlestad

Styremedlem

Iris Schaarschmidt

Økonomi

Silje Fraas Øren

Varamedlem

Marianne Sandvik

Sekretær

Treningstider

JENTER/GUTTER

Tid: Tysdag Kl. 18.30 – 20.00
Sted: Eikefjord Fleirbrukshall

Trenar/assistentar: Marco Schaarschmidt

JENTER/GUTTER

Tid: Tysdag Kl. 17.00 – 18.30
Sted: Eikefjord Fleirbrukshall

Trenar/assistentar: Marco Schaarschmidt, Iris Schaarschmidt

JENTER/GUTTER

Tid: Torsdag Kl. 17.00 – 18.00
Sted: Eikefjord Fleirbrukshall

Trenar/assistentar: Marco Schaarschmidt, Iris Schaarschmidt

JENTER/GUTTER

Tid: Tysdag Kl. 17.00 – 18.00
Sted: Eikefjord Fleirbrukshall

Trenar/assistentar: Marco Schaarschmidt, Trine Solheim, Vivian Aarseth