Meld deg inn i EIL her

Her kan du enkelt melde inn deg sjølv eller ungane dine. Dei ulike trinna i prosessen finn du i denne nanovideoen frå NIF

Min idrett

Du må hugse å melde deg inn i den eller dei gruppene du ønskjer å delta i. Trykk på denne lenka og logg deg på!
Her er ein nanovideo som viser korleis du velger gren, du kan velge alle dei du, eller ungane dine, ønskjer å delta i.
I min idrett kan du sjølv redigere informasjon som ligg om deg, informasjon om kontigent og melde deg på konkurransar. Her kan du melde deg ut av idrettslaget om du ønskjer det.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettslaget og blir nytta til å betale fellesutgifter. Kontingenten er inngangsporten til aktivitet i Eikefjord IL. Hugs at kontingenten inneheld barneforsikring til utøvaren fyller 13 år. Du kan lese meir om barneforsikringa på NIF si heimeside. Utøvarar som er 13 år og eldre må sjekke forsikringsordninga som gjeld for aktuelt idrett og forbund. 

På årsmøtet 27.02.2022 vart det vedteke nye kontingentsatsar:

  • Ordinær medlem 20 år og eldre kr. 200,- per år
  • Barn og ungdom til og med 19 år kr. 100,- per år
  • Familiemedlemskap, føresette og barn under 18 år kr 400,- per år.

Kontigentkravet vert sendt ut gjennom MIN IDRETT 
Eikefjord IL sitt medlemsregister er knytt til Norges Idrettsforbund sitt systemet Klubbadmin. Det du registrerar i «min idrett» vert overført til Klubbadmin og frå dette systemet vi rapportere både medlemstal og anna viktig info. I «min idrett» kan du som forelder registrere borna på dei aktivitetene dei er med i. Men hugs å registrere deg sjølv og! 

Er du medlem men har ikkje mottatt noko kontingentkrav? Ta kontakt med medlemsansvarleg Lene Engebø 957 52 512 eller send epost til post@eikefjordidrettslag.no 

Treng du hjelp? 
For å få ei mest mogleg rett rapportering treng vi både fødselsdato, mnd og år på alle medlemmane våre, både føresette og barn, dvs alle i familien. Vi ber og om å få registrert epostadresse for dei av dykk som har det. Det er viktig at de gjer dette då tal medlemmar som vert rapportert til Norges idrettsforbund påverker økonomien til laget. 

Dette kan du gjere på to måtar: 

1. Gå inn på Min Idrett, opprette brukar og registrere desse opplysningane sjølve. Det er enkelt å opprette brukar og såleis få registrert seg: idrett.nif.no

2. Dersom de finn dette vanskeleg kan de ta kontakt med medlemsansvarleg på epost: post@eikefjordidrettslag.no eller ring Lene på tlf: 957 52 512