Skip to content

Dommarsamling i Eikefjord

pasted image 0

Det vart avholdt samling for våre håpefulle dommara torsdag 6 mai.

Dagen startet med Tale som debuterte i 9 ar kamp med G12 mellom Eikefjord- Florø. Det løyste ho på ein framifrå måte i sol og haglebyger på Eikefjord kunstgress. Er til inspirasjon for andre det å bevege seg frå ein 7 ar kamp og sikte mot 11 ar og kampar i fylket. Totalt 3 stk av våre unge som ynskjer å bidra til at aldersfastlagde kampar blir gjennomført. Er ein særs viktig jobb i klubben å sjå alle og det gjeld og våre dommera. Det at vi og har 2 jenter med, som klubbdommara med fullført rekrutteringsdommarkurs er kjekt. Og i tillegg har unge Mads Mikkel fullført det same kurset og dømte fotball i flere sesonger.

Desse stilte

Vegard Yndestad- Dommarveiledar EIL Fotball

Dan Kåre Esp – Medlem i dommarkomiteen NFF Sogn og Fjordane

Mads Mikke Due- Rekrutteringsdommar EIL

Linea Bortne Haveland- Rekrutteringsdommar EIL

Tale Seljeseth- Rekrutteringsdommar EIL

Ole Jacob Endestad- Styreleiar EIL Fotball