Skip to content

Kåring av Månadens Fair Play

Kvar månad i sesongen (mai, juni, august, september) blir det kåra ein vinnar, basert på innsendte forslag frå alle som er engasjerte i fylkesfotballen i Sogn og Fjordane. 

Det er viktig at nettopp DU engasjerer deg, og sender oss forslag på gode opplevingar du har hatt på eller ved fotballbana. 

Send DITT forslag med ei kort grunngjeving på Månadens Fair Play til: hildegunn.hove@fotball.no innan den 30. i kvar månad i sesongen, så er din kandidat med i kåringa. 

Vinnaren får besøk, premier og behørig merksemd frå representantar frå NFF Sogn og Fjordane, og det vil bli publisert på kretsen sine nettsider og på facebook.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin