Skip to content

Invitasjon til ALLEMED stordugnad

Allemed

Eikefjord Idrettslag er blitt invitert til å delta, men det er åpent for alle som kan og vil bli med. Vi håper at mange blir med frå Eikefjorden.

Er du med i ein organisasjon som tilbyr aktivitetar, eller jobbar du med born og unge og ønskjer å bidra til at fleire skal få vere med på kjekke aktivitetar på fritida, uavhengig av føresette sin økonomiske situasjon?

Stad: Flora Samfunnshus
Dato: måndag 20. mai 2019
Tid: 1730 – 2000

Program
1730 Kaffi og matbit
1800 Velkommen v/ Flora kommune
1805 Barnefattigdom i vår kommune v/ NAV Flora
1925 Samarbeid kommunal og frivillig sektor – Kor står vi i dag? v/ Flora Frivilligsentral
1900 Illustrasjon og gjennomføring av ALLEMEDdugnad v/ NDFU (Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge)

Det vil bli lagt inn pausar undervegs.