Skirenn 02.02.20

Sjølv om at det ikkje vart bestemt at det skulle være skirenn før i dag tidleg, så er det svært gledelig at over 100 stk stilte til start i dag.

Dersom forholdene i løypa holder seg, og vi får nokon til å hjelpe til, så prøver vi å arrangere eit kveldsrenn på tirsdag. Følg med på Eikefjord ski på facebook.

Årsmøte skigruppa

Årsmøte i Eikefjord idrettslag

Årsmøte for skigruppa blir i skihuset på Humlestøylen søndag 19. januar etter skirennet, ca kl 15.30. Det blir vanlege årsmøtesaker. Andre saker må sendast på mail til solheim.stig@online.no innan 15. januar.