Dugnad på turstien i Sørmarka

Det er klart for stordugnad fredag og lørdag for å få bli ferdig med turstien i Sørmarka.

Følgande tider er gjeldande for å få ut grusen:

  • Fredag 1. mai frå kl 16.00 til 19.00
  • Lørdag 2. mai frå kl 09.00 til 13.00

Oppmøte vert ved båthavna, so organiserer vi oss ut derifrå.

Vi treng at nokon av oss tek med trillebår, spade, grapse og jernrive. Om nokon har kraftige bøtter – ta dei med om du har!

Vi skal arbeide ut frå fire plassar og arbeidet består av utkjøring av grus, fordele grusen på stien og rake den på plass.

Sjå på dette som trening!!! Er vi mange blir det moro – vert det få så blir det meir trening !!

Helsing frå dugnadsansvarleg

Per- Øyvind Sørbø


Trimpoengappen er ein suksess

Utsikt frå Fløgjen
Utsikt frå Fløgjen

No har Trimpoeng vore i drift i nesten ei veke og vi gleder oss over å sjå at det er ein suksess! Vi visste at folk her i området var flinke til å gå på tur, og med denne appen får ein verkeleg beviset for det.  Vi har allereie passert 1200 innsjekkingar! Posten med flest besøk er – ikkje overraskande – Hovlandsstøylen som har meir enn 200 innsjekkingar. Dei fleste turane som er opne har vore besøkt. Dei ivrigaste trimpoengsamlarane har vore på tur kvar dag.

Ikkje alle postar er opna enno for sikkerheitsmessige grunnar; Blånipa og Håsteinen ventar vi heilt til 1. juni med å opne, medan Egga, Fagernipa, Knollane, Skålefjellet, Strandanipa. Vikanipa og Ørneklumpen opnar 1. mai,- då har de noko å glede dykk til. Vi håpar folk blir inspirert til å ta turar i områder dei før ikkje har vore og blir fasinert over at vi ikkje treng å farte så langt for å få flotte naturopplevingar.

Om dei som går på tur vil komme med nye turforslag er det berre å trykkje «Foreslå turmål» i menyen på appen så vurderar vi desse i neste runde. For med denne suksessen så blir det heilt sikkert ei ny runde, håpar mange blir med då også. Vi oppmodar elles om å legge inn bilete på Instagram #EikefjordIL.

God tur!

Appen er klar -er du?

Eikefjord idrettslag startar måndag 6. april opp prøveprosjekt Trimpoeng.  Vi har lagt inn 50 ulike turmål kor det er mogleg å samle Trimpoeng. Vi har lagt inn turar i heile Eikefjord opp til Ramsdalsheia, vi har og utvida området heilt ut til Stavøya og Stavang. Vi håpar Trimpoeng-appen bidreg til å finne nye spennande turmål for alle. Det er ikkje avgrensing på kor mange poeng du kan samle, men for å vere med i trekning av premiar må  du ha eit minimum av poeng. Konkurransen varer ut juli, så du har god tid på å samle poeng!

Du lastar ned appen og registrerer deg som brukar. Informasjon om dette finn du på vår Trimpoengnettside . Her finn du relevant informasjon og du finn oversikt over alle turane så du kan starte her for å planlegge turane.

Du  samler trimpoeng når når du kjem til dei ulike turmåla. Dei ulike turmåla har frå 3 til 12 poeng, alle støylane våre gir 6 poeng kvar. Dei elektroniske postene har ulik poeng etter kor tilgjengelege dei er. Du registrer deg ved når du er innanfor radiusen til den elektroniske posten. Den har en rekkevidde på mellom 5 til 75 meter og du får registrert poeng knytt til posten. Du kan maks registrere deg ein gong per 8 timar per post. For dei sprekaste kan du legge inn søndagturen slik at du når fleire poster på same tur.

Nokre fikk prøve appen i helga. Den var ikkje heilt klar og ikkje alle turane var på plass. Vi startar med poengsamlinga måndag 6, alle poenga opptjent i helga er strokne.