Skip to content

Herre i eige hus

image0

10. juni signerte idrettslaget kontrakt med Kinn kommune om å leige Eikefjord flerbrukshall og Eikefjord stadion. Dette innebærer mellom anna at EIL får no ansvaret med å koordinere treningstider, kamptider og andre arrangement, både i fleirbrukshallen og på stadion, og i tillegg vil idrettslaget ta over drifta av låsesystemet i hallen, som inkluderer handsaming av nøkkelkort. Dette er ein treårsavtale, der første året vert eit prøveår.