Skip to content

Uttak til sonesamling for Gutar og jenter 2010

web_eil

For jenter 2010 var det 5 jenter som blei tatt ut til storsonesamling. Dette var Fride Ellingsund Øyra, Rikke Fraas Øren, Liv Schaarsmidt, Malene Sandvik og Herborg Titlestad. Vidare blei Rikke, Liv, Fride og Malene tatt ut til sonetrening. 

Rikke og Liv blei tatt ut til å representere Sunnfjord i soneturnering mot Nordfjord og Sogn i Førde 4. juni.

 

For Gutar 2010 var det William Kjellevold frå Eikefjord som blei tatt ut til sonetrening, men blei diverre ikkje tatt med på soneturnering til helga.