Skip to content

Årsmøte Eikefjord idrettslag

Årsmøte i Eikefjord idrettslag

Årsmøte i Eikefjord idrettslag vert søndag 27. februar.

Om du ønskjer å melde sak til årsmøte er fristen 10. februar. Du sender framlegget til vår epostadresse post@eikefjordidrettslag.no eller tek kontakt med eit styremedlem https://eikefjordidrettslag.no/hovedstyret/

Endeleg innkalling med saksliste blir klar 13. februar. Pga. eventuelle Covid-19 restriksjonar er det mogeleg årsmøtet må gjennomførast via teams, slik som i fjor, dette kjem vi tilbake til.

Hugs at du må vere medlem for å kunne stemme over sakene.