Skip to content

EIL opnar igjen for aktivitet i hallen frå og med 03.01.22.

aktivitet i hallen

Etter ei kort nedstenging av hallflatene i romjula, tar vi sjansen på å opne igjen for aktivitet.

FHI meiner det er godt mogeleg smitten kan ta seg endå meir opp, så vi viser elles til nasjonale råd og reglar for idretts- og fritidsaktivitetar utover god hygiene:

Idretts- og fritidsaktivitetar bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper. Barn og unge under 20 år:

Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.

For barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer, og i tillegg bør denne aldersgruppen holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 

Egne anbefalinger for idrettsarrangementer for barn og unge utendørs, se regjeringen.no/arrangementer. 

Voksne over 20 år:

Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.

Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.

.