Skip to content

Årsmøte -sakspapir med vedlegg

Årsmøte 2022

Det vert årsmøte for Eikefjord idrettslag 28. februar som tidlegare meld. På grunn av avgrensing i tal personar som kan møtast vert årsmøtet digitalt. Påmelding til post@eikefjordidrettslag.no innan fredag kl 21.

For å stemme på årsmøtet må du vere medlem av idrettslaget og ha betalt kontingent for 2020.