Skip to content
Stengt hall men framleis mogleg å trene på ETS

-men framleis mogleg å trene på ETS. Eikefjord treningssenter er open for trening med begrensing på maksimalt 5 personar i lokalet om gangen.

Kinn kommune har vedteke å stenge idrettshallane og Havhesten i ly av nye retningslinjer frå av regjeringa 3. januar. Desse retningslinjene er gjeldande frå og med i dag og fram til 1|8. januar. For oss i Eikefjord idrettslag vil det sei at vi kansellerer alle organiserte treningar som er planlagt i hallen.

Eikefjord idrettslag vonar alle medlemmer og sambygdingar ellers vil halde seg friske gjennom denne perioden. Følg FHI sine tilrådingar, hald dykk i aktivitet, og velkomen attende når vi kan møtast til trening att!

Vi minner om at det er mogleg å ta seg ein tur i Sørmarka eller prøve skia på Humlestøylen. Frå skigrupppa rapporteres at det ikkje er mykje snø, men nok til å komme forsiktig i gang med årets skisesong.