Skip to content

Dugnad på turstien i Sørmarka

trillebår med redskap

Det er klart for stordugnad fredag og lørdag for å få bli ferdig med turstien i Sørmarka.

Følgande tider er gjeldande for å få ut grusen:

  • Fredag 1. mai frå kl 16.00 til 19.00
  • Lørdag 2. mai frå kl 09.00 til 13.00

Oppmøte vert ved båthavna, so organiserer vi oss ut derifrå.

Vi treng at nokon av oss tek med trillebår, spade, grapse og jernrive. Om nokon har kraftige bøtter – ta dei med om du har!

Vi skal arbeide ut frå fire plassar og arbeidet består av utkjøring av grus, fordele grusen på stien og rake den på plass.

Sjå på dette som trening!!! Er vi mange blir det moro – vert det få så blir det meir trening !!

Helsing frå dugnadsansvarleg

Per- Øyvind Sørbø