Skip to content

Ekstraordinært årsmøte for Eikefjord Idrettslag

Årsmøte i Eikefjord idrettslag

Det blir kalt inn til ekstraordinært årsmøte for idrettslaget, søndag 8. mars kl 18.00, på Inspire.

Sak: Drifting av Eikefjord Treningssenter (ETS). Kven skal stå for drift, og korleis skal det driftast.
På årsmøtet til Eikefjord Idrettslag la hovudlaget fram eit forslag om at ETS skal driftast som ei sjølvstendig gruppe. Per dags dato ligg ETS under Friidrettsgruppa. Det blei tatt opp til avstemning, og resultatet blei uavgjort. Difor blir saka tatt opp igjen til diskusjon og avstemning søndag 8. mars. Vel møtt!

NB: Du må være medlem i Eikefjord Idrettslag for å stemme. For gyldig stemmeberettigelse, hugs og sjekke at du har betalt medlemsavgifta på kr. 100,-