Skip to content
07DAG_01-01-3J1A0040

Fredag var det tid for å heidre dei aldersfastlagde laga i klubben, då Eikefjord Fotball inviterte til årsfest i fleirbrukshallen. I tillegg til at alle spelarane mottok kvar si medalje, fekk også trenarar og dommarar merksemd denne kvelden. På G/J 13/14-år skulle det også delast ut Fair Play-pris.

Årets Fair play

Fair Play står sterkt i Eikefjord Fotball, og det er kanskje den gjevaste prisen ein kan motta. I ungdomsfotballen skal det delast ut ein slik pris, og det er spelarane sjølv som har stemt fram den dei meiner fortener prisen mest. I år var det David Tea som mottok denne prisen. Grunngjevinga for dette er at David alltid spelar fair, uansett om dei tapar eller vinn. I tillegg viser David alltid stor treningsvilje. Vi i Eikefjord Fotball gratulerer så mykje til David!


Les kva Firdaposten skriv om årsfesten her: https://www.firdaposten.no/lokalnytt/eikefjord-fotball/eikefjord-il/fotballen-i-eikefjord-feira-seg-sjolv/s/5-16-356589?access=granted

Bileta i artikkelen er også henta frå Firdaposten.no

Årets Fair Play-pris gjekk til 14 år gamle David Tea
Årets styre i Eikefjord Fotball